Patiëntenstop wegens COVID-19

We krijgen dagelijks een groot aantal nieuwe aanmeldingen. Helaas is door CORONA onze planning volledig in de war gegooid waardoor deze nieuwe aanmeldingen pas behandeld kunnen worden ten vroegste 1/08/2020.

Er blijft een patiëntenstop gelden bij Hilde De Jonge en Eric Deprey, daar zij eind 2020 op pensioen gaan.

De wachttijd voor nieuwe aanmeldingen orthodontie bedraagt ongeveer 5 maanden.