Praktijkreglement / Algemene voorwaarden

Door het maken van een afspraak gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van onze tandartsenpraktijk. Wij nodigen u uit om onderstaand aandachtig door te nemen.

Door de uitbraak van COVID-19 kunnen speciale maatregelen van toepassing zijn en u dient de nodige beschermende maatregelen te nemen bij betreden van de praktijk.

Wij trachten u steeds zo stipt als mogelijk te behandelen, hoewel wachttijden nooit uit te sluiten zijn, daarvoor rekenen we op uw begrip. Er wordt de nodige tijd genomen om u uiterst zorgzaam de geschikte en correcte behandeling te bieden en absolute hoogdringendheid geniet de nodige voorrang. Strikt urgente klachten met een (telefonische) melding voor 11u van door ons gekende patiënten in regel met het mondzorgtraject, zullen ingepland worden naar beschikbaarheid. Een wachtlijst met rangorde kan gehanteerd worden. Tijdens deze dringende consultatie zal enkel de hoogst noodzakelijke behandeling ingesteld worden.

Gelieve elke wijziging van uw medische toestand (bv. medicatie, recente of geplande operatie, ...) spontaan te melden voorafgaand de tandheelkundige behandeling.

Innovatie & digitalisering zijn heden niet meer te verzoenen met conventie, daarom werken wij GEDECONVENTIONEERD uitgezonderd kindertandheelkunde (luik preventie voor -18 jarige) en preventiecampagne mondzorgtraject. Soms zijn echter hierbij supplementen van toepassing. Beschermingsmaterialen n.a.v. de Corona pandemie zullen geen supplement vereisen, wij behandelen u steeds in de meest veilige omstandigheden! Gelieve daartoe ook onze instructies te volgen bij betreden praktijk (handhygiëne, mondmasker, e.d.)

Formulieren ter attentie van aanvullende verzekeringen dienen aangereikt / aangevraagd voor het afhandelen van de behandeling. De administratiekosten voor deze formulieren bedragen 10€ per patiënt per jaar. Dit tenzij het formulier online digitaal kan ingevuld worden.

De zorgverstrekker staat in voor het uitreiken van de nodige getuigschriften maar niet voor de terugbetaling ervan.

Alle formulieren worden naar waarheid ingevuld !

Betalingen dienen contant of mobiel (Bancontact/Payconiq) te gebeuren meteen na de behandeling. Visa/Mastercard enkel mogelijk bij betalingen vanaf 250€. Per overschrijving is enkel voorafbetaling mogelijk of betalingen boven 2500€. Een betaling door derden (OCMW, schuldbemiddeling, etc.) kan enkel indien geldige formulieren worden voorgelegd

Het gebruik van smartphones/gsm/tablets, alsook het maken van beeld-, film- of geluidsopnames is uitsluitend toegelaten in de wachtzaal, tenzij toestemming van uw behandelaar. 

Om een adequate hedendaagse praktijkvoering te kunnen handhaven, mag u weten dat laattijdige annulatie van een afspraak, minder dan 24u vooraf, u aangerekend wordt twv 10€ per afspraak. (Tijdens de Corona exitstrategie komt dit voorgaande uitzonderlijk te vervallen) In geval van NO SHOW (= niet opdagen zonder verwittigen), rekenen wij u 20€ per voor u (in de elektronische agenda) gereserveerde 15 minuten aan, als vergoeding van de praktijkonkosten. Dit alles tenzij gegronde en bewijsbare reden, ten laatste voor te leggen 7 dagen na afspraakdatum. Er wordt namelijk tijd afgenomen om andere patiënten te kunnen behandelen.

Deze rechtsgeldige rekening zal u verstuurd worden uiterlijk 3 maand na datum.

Bij weigering tot betaling of eenzijdige vertrouwensbreuk, is het onherroepelijke gevolg een deactivatie uit het actieve patiëntenbestand, dus de onmogelijkheid om verdere afspraken vast te leggen.

Indien u merkt uw afspraak niet tijdig te halen (wegens kort oponthoud), gelieve ons meteen telefonisch te verwittigen zodat we een regeling kunnen treffen. Zonder verwittiging bij oponthoud >10 minuten, loopt u het risico dat uw behandeling niet meer kan doorgaan.

U wordt gefilmd bij het binnenkomen van de praktijk, voor uw veiligheid alsook onze.

U bereikt ons best tijdens de kantooruren tussen 9.00u - 12.30u en 14.00u - 18.00u, onze assistentes zullen u graag te woord staan.

Tijdige (= meer als 24u voordien) annulaties kan u ook steeds doorgeven via onthaal@tandartsendorp.be

Contacteer ons voor een afspraak