Orthodontie 

Wat is orthodontie?

Orthodontie is een wettelijk erkend tandheelkundig specialisme, net zoals er ook medische specialismen bestaan. De orthodontie houdt zich bezig met de studie en de opvolging van de gebitsontwikkeling en de gelaatsgroei. Dit omvat niet alleen de gebitsregulatie, maar ook het in de juiste positie brengen van de kaken en het bereiken van een evenwicht tussen alle structuren die verband houden met onze tanden: de wangen, de tong en de lippen.

Orthodontie bij Tandartsendorp : vaste apparatuur ('blokjes'), uitneembare apparatuur en 'onzichtbare' apparatuur (ClearCorrect)

Wat is een orthodontist?

De orthodontist doet meer dan alleen tanden recht zetten. Hij/zij houdt zich bezig met het beïnvloeden van de groei van de gelaatsbeenderen zodat er een harmonieus gelaat ontstaat. De orthodontist concentreert zich dus op het bijsturen en corrigeren van fouten in de gebitsontwikkeling en de gelaatsgroei. Hij/zij stelt eventuele onregelmatigheden in het gebit en gelaat vast en probeert dentale en faciale onregelmatigheden te voorkomen en te behandelen. Een orthodontist behandelt een grote variëteit aan malocclusies (fout gealigneerde/opgestelde tanden en/of kaken). Een orthodontist behandelt zowel jonge kinderen, adolescenten als volwassenen.

Wanneer kun je met orthodontie beginnen?

Je kunt op quasi elke leeftijd beginnen vanaf de eerste wisselfase (= melktanden ruimen plaats voor definitieve tanden). Bij kinderen zijn het aantal behandelingsopties het grootst, zeker wanneer het kind gezien wordt op het moment dat er nog heel wat groei en gebitsontwikkeling voor de boeg is. Meestal is dit rond de 8-9 jaar. Soms wordt er beslist voor een orthodontische behandeling in te delen in 2 periodes. Een goede mondhygiëne is essentieel voor de orthodontie.

Waarom raadpleeg ik een orthodontist?

De meeste patiënten roepen de hulp van een orthodontist in om esthetische redenen. Ze willen een mooi gebit en een harmonisch profiel. Maar de tanden van de boven- en onderkaak vormen één geheel. Als de tanden goed op elkaar passen, kan dit geheel goed werken. Vaak zie je dat dit niet zo is.

Enkele voorbeelden:

  • Soms zie je een vergrote afstand tussen de tanden van de boven- en de onderkaak. Daardoor is het vaak moeilijk om iets af te bijten
  • Soms glijden de tanden in de verkeerde richting af bij het dichtbijten. Daardoor kunnen de kaken scheef groeien
  • Soms zie je dat de tanden heel scheef staan en over mekaar groeien. Dit komt meestal omdat er ruimte te kort is in de kaak

Hoe kunnen afwijkingen ontstaan?

Heel wat afwijkingen (groot of klein) zijn erfelijk bepaald. Sommige afwijkingen ontstaan tijdens de groei en de ontwikkeling van het gebit, wat gevolgen voor de definitieve tanden kan hebben. Een andere mogelijkheid is dat door cariës (gaatjes) melktanden vroegtijdig verloren gaan. Sommige gewoontes kunnen ook een negatieve invloed op de gelaatsgroei en op de gebitsontwikkeling hebben. Als je tandarts zoiets bij je ontdekt, zal hij je naar de orthodontist doorverwijzen. Die zal er -samen met jou- voor zorgen dat je kaken mooi op elkaar passen en dat de tanden mooi op een rij staan.

Vaak wordt gedacht dat een orthodontische behandeling alleen een esthetische correctie is. De behandeling zorgt er echter ook voor dat het gebit beter kan functioneren en dat het eenvoudiger poetsen is.

Frequent gestelde vragen (F.A.Q.)