Nieuws

Hoe een tandheelkundig dossier overdragen?

Aan het correct opvragen van uw dossier zijn wat (juridische) regels verbonden. Tandartsendorp bewaart uw tandheelkundig (medisch) dossier digitaal, op een zeer zorgvuldige manier, in ons serversysteem. De patiënt heeft steeds recht op inzage en een kopie kan digitaal bezorgd worden. Dit dient overgedragen te worden via beveiligde drager (bv USB stick) en naar de letter van de GDPR-wetgeving, door de patiënt in kwestie of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Bedankt !!

Team Tandartsendorp bedankt alle mensen die actief meewerken aan de strijd tegen Corona, in het bijzonder zij die het mogelijk maakten om het nodige materiaal ter beschikking te hebben!

Daarom speciale dank naar Dries, Emma, Leentje, Marie, Serge en team ELZ. 

Together against Corona! #StaySafe

Exitstrategie Coronavirus COVID-19

Naar aanleiding van de Corona virus richtlijnen van de Hoge Gezondheidsraad, FOD Volksgezondheid en universitaire ziekenhuizen, blijft bij Tandartsendorp de mondzorg nog steeds mogelijk onder blijvende strenge voorwaarden. 

Vanwege een streng hygiëneprotocol kan de tandarts u telefonisch niet te woord staan tijdens behandelmomenten. Wij vragen daarom vriendelijk om maximaal gebruik te maken van email.

Lees onderstaand aandachtig want concreet betekent dit het volgende :

- Alle behandelingen kunnen zoals gepland doorgaan

Proficiat aan Stephanie Deprey !

De geboorte van Simon zorgt voor gezinsuitbreiding bij onze tandartse Stephanie, haar man Maarten en zoontje Julian.

Ze neemt welverdiend zwangerschapsverlof tot mei 2020.

Wat brengt 2020 ? Update

Omdat innovatie, digitalisering, assistentie en topmateriaal niet meer te verzoenen zijn met de conventie tarieven & besparingen, werken wij vanaf 2020 GEDECONVENTIONEERD. Recentelijk werd een zeer complex Akkoord bereikt, waar wij ons niet in kunnen vinden omdat er noch duidelijke vooruitgang is voor de patiënten noch voor de tandartsen. Wij blijven echter geloven in de kracht van preventie, daarom zullen wij steeds ijveren om deze behandelingen zo vlot als mogelijk te laten terugbetalen. Positieve noot is wel de mogelijkheid tot terugbetaling van implantaten bij kankerpatiënten.

Fijne Feesten !

Tandartsendorp wenst al zijn (toekomstige) patiënten, doorverwijzers, collega's, vrienden,... fijne feesten en de allerbeste wensen voor een gezond nieuw jaar!

Patiëntenstop?

Het onthaal krijgt dagelijks een groot aantal aanmeldingen, de vraag naar mondzorg stijgt terwijl het aanbod daalt omwille van de moeilijke omstandigheden die Covid19 met zich meebrengt. Tandartsendorp heeft sinds zijn oprichting een sterk groeiend patiëntenbestand uitgebouwd. Om deze patiënten de nodige kwalitatieve mondzorg te kunnen verlenen, is het niet op alle momenten mogelijk om nieuwe patiënten aan te nemen. We trachten momenteel de wachtlijst maximaal weg te vegen.

Bruxisme of tandenknarsen

Bruxisme is best te omschrijven als het met grote kracht over elkaar heen schuiven van de tanden, of ook wel het met kracht op elkaar klemmen van tanden en kiezen. Het geeft een schurend of knarsend geluid. Het merendeel geschiedt 's nachts, en dan meestal in de vorm van knarsen, overdag komt het minder voor, maar dan in de vorm van klemmen.

Tanderosie : toenemend hedendaags probleem

We spreken van tanderosie wanneer tandglazuur of wortelcement wordt opgelost door zuur dat niet afkomstig is van mondbacteriën. Als je niets aan erosie doet, kan het glazuur na verloop van tijd zelfs geheel verdwijnen. Het onderliggende dentine kan daarna ook sneller slijtage vertonen.
 

Slechte adem of Halitosis

Slechte adem, ook wel foetor ex ore, halitosis of malodeur genoemd, is een veel voorkomend probleem. Slechte adem kan verschillende oorzaken hebben, maar meestal wordt het veroorzaakt door problemen in de mond.
 

Pagina's