Preventie / Screenings

We raden onze patiënten aan om minstens een jaarlijks bezoek te brengen aan de tandarts voor een grondig mondonderzoek, dit is evenzeer een vereiste om uw terugbetaling te behouden (Mondzorgtraject - FOD Volksgezondheid). De tandarts en/of mondhygiënist kan dan adviezen en instructies geven over mondhygiëne. Tijdens een afspraak voor een jaarlijkse controle/screening zal zelden een uitgebreide behandeling (bv. vullingen) uitgevoerd worden.

TANDSTEEN VERWIJDEREN (REINIGEN) 

Tijdens de (half)jaarlijkse controle zal het aanwezige tandsteen worden verwijderd. Tandsteen ontstaat doordat tandplaque op de tanden blijft zitten en verkalkt onder invloed van speeksel. Eens er tandsteen is gevormd, moet men bij de tandarts komen om het te laten verwijderen. Tandsteen verwijderen gebeurt met ultrasoontrillingen en veel water. Tijdens zo een jaarlijkse controle zal de tandarts of preventiemedewerker je helpen om tandsteen in de toekomst te voorkomen.

Indien je last hebt van tandvleesontsteking (gingivitis of parodontitis) zal de reiniging wat uitgebreider moeten gebeuren. Vaak heeft er zich tandsteen onder het tandvlees vastgezet en moet dit uiterst grondig worden verwijderd om de ontsteking onder controle te krijgen.  Indien deze behandeling onvoldoende blijkt te zijn, zal de tandarts je doorverwijzen naar de parodontoloog die de behandeling zal overnemen.

RADIOLOGIE

Om verborgen gaatjes te ontdekken zal de tandarts af en toe RX-en nemen. Meestal gebeurt dit jaarlijks. Het gaat om kleine 'foto's' waarbij men weinig röntgenstraling zal ontvangen. Aan het begin van een uitgebreid behandelplan is een overzichtsfoto (panoramische opname) veelal noodzakelijk. De tandarts zal steeds proberen de stralingsdosis zo laag mogelijk te houden. U dient zeker aan uw tandarts te melden als u zwanger bent!

SCREENING (HART)OPERATIE

Kanker, hart- en vaatziekten (cardiologie), etc... Tegenwoordig worden we er vaak mee geconfronteerd, zelf of in de nabije familie- of vriendenkring. Voordat een noodzakelijke medische ingreep in het ziekenhuis uitgevoerd wordt, is het belangrijk om alle tandheelkundige problemen eerst te verhelpen. Dit om de slaagkans van de operatie of therapie te verhogen door het minimaliseren van het infectierisico via het mondmilieu. Heden hechten alle topartsen en topchirurgen veel belang aan een tandartsbezoek voor een operatie aan te vatten. Onderzoek toont immers dat een slechte mondhygiëne en gebrekkig onderhoud vaak leiden tot nefaste algemene gezondheidsproblemen. 

APPS om u te helpen met uw mondhygiëne

De digitalisering is niet te stoppen, wilt u een extra hulpmiddeltje om uw mond gezond te houden? Download dan deze gratis App van het Ivoren Kruis!

 

Contacteer ons voor een afspraak