Patiëntenstop?

Het onthaal krijgt dagelijks een groot aantal aanmeldingen, de vraag naar mondzorg stijgt terwijl het aanbod daalt omwille van de moeilijke omstandigheden die Covid19 met zich meebrengt. Tandartsendorp heeft sinds zijn oprichting een sterk groeiend patiëntenbestand uitgebouwd. Om deze patiënten de nodige kwalitatieve mondzorg te kunnen verlenen, is het niet op alle momenten mogelijk om nieuwe patiënten aan te nemen. We trachten momenteel de wachtlijst maximaal weg te vegen. Uiteraard werkt Tandartsendorp intussen steeds aan het verbeteren van haar zorg, zodat uw keuze voor Tandartsendorp ook steeds de juiste keuze zal zijn!